Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

timbuktortaustabanner.jpg

Etusivu

Sivustossa tulee tapahtumaan pieni muutos arvostelujen suhteen. 2.9.2016 eteenpäin elokuvien ensi-ilta -arvostelut tulevat ilmestymään Timbuktor.com -sivustojen sijasta printtimediassa Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Etelä-Saimaa, Itä-Savo ja Länsi-Savo -sanomalehdissä. Mahdollisuuksien mukaan linkit sanomalehtien sivuilla oleviin arvosteluihin ilmestyvät Timbuktorin Facebook-sivustolle. 

 
 

TUOREET UUTISET

 

TUOREET ARVOSTELUT


 

ETUSIVU